Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie
SZYBKI KONTAKT
Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat "B"

Państwowy egzamin praktyczny na prawo jazdy kat "B" składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej - placu manewrowego oraz drugiej - jazdy w ruchu miejskim. Aby uzyskać wynik pozytywny z egzaminu praktycznego należy zaliczyć obie te części. W przypadku niepowodzenia podczas jazdy w ruchu miejskim w następnym podejściu trzeba będzie się zmierzyć również z obiema częściami.

Plac manewrowy

 

Zadanie Pierwsze, to "Przygotowanie do jazdy"

W zadaniu tym należy wykazać się wiedzą na temat obsługi eksploatacyjnej pojazdu oraz należy przygotować pojazd do jazdy. Wykonywanie tych zadań rozpoczyna się od czynności kontrolno – obsługowych w pojeździe. Podczas egzaminu kategorii B należy wskazać dwa elementy wyposażenia pojazdu – jeden element z grupy pierwszej i jeden element z grupy drugiej. Dobór dwóch elementów odbywa się w drodze losowania ręcznego bądź komputerowego.


Oto elementy, które możesz wylosować:
GRUPA PIERWSZA:
a) Poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego.

GRUPA DRUGA:
f) Działanie świateł przeciwmgłowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania STOP,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli występują.

Należy, w ciągu 5 minut, wskazać dwa wylosowane elementy. W przypadku świateł, należy je włączyć i sprawdzić ich działanie. W przypadku elementów pod pokrywą silnika, należy je wskazać.

Druga część zadania pierwszego polega na przygotowaniu pojazdu do jazdy. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu fotela, zagłówka, ustawieniu lusterek, zapięciu pasa bezpieczeństwa; ważnym jest także sprawdzenie, czy wszystkie drzwi w pojeździe – włącznie z klapą bagażnika, są zamknięte oraz włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym.

 

Zadania drugie, to "Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu"

W każdym zadaniu egzaminacyjnym możesz popełnić jeden błąd. Drugi błąd w jednym zadaniu powoduje wynik negatywny. Jednak zauważyć należy (o czym często kursanci nie wiedzą, lub zapominają, gdyż instruktor na wyjaśnienie tej kwestii nie poświęcił zbyt wiele czasu lub my wtedy niezbyt uważnie go słuchaliśmy), że błędy dzielą się na dwa rodzaje: błędy powodujące natychmiastowe przerwanie egzaminu (np. błędy powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) oraz błędy, których popełnienie nie jest jednoznaczne z przerwaniem egzaminu.
 

W przypadku zadań na placu manewrowym do ,,dopuszczalnych” błędów należą: zatrzymanie pojazdu (podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu), zgaszenie silnika (to samo zadanie lub podczas wykonywania zadania ruszanie na wzniesieniu), najechanie na linię wyznaczającą pas ruchu lub niezatrzymanie pojazdu w strefie zatrzymania (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu). W razie popełnienia takiego błędu egzaminator pozwoli wykonać zadanie jeszcze raz. Jeżeli za drugim razem popełnisz taki sam błąd (lub inny), uzyskasz wynik negatywny egzaminu

Błąd powodujący przerwanie egzaminu z wynikiem negatywnym bez możliwości poprawienia zadania to wjechanie w pachołek, zahaczenie pachołka lusterkiem lub wyjazd poza zewnętrzną krawędź linii wyznaczającej pas ruchu (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu). W przypadku popełnienia takiego błędu, egzaminator natychmiast przerywa egzamin z wynikiem negatywnym. Dlatego w przypadku, gdy zauważysz, że podczas wykonywania „idzie mi coś nie tak” i ewidentnie widać, że sytuacja jest krytyczna i bez wyjścia – natychmiast zatrzymaj pojazd; jeżeli nie dopuścisz do potrącenia słupka lub wyjechania za linię – będziesz miał jeszcze jedno podejście.


Zadanie trzecie "ruszanie na wzniesieniu"

Po zaliczonym zadaniu numer dwa, czyli poprawnym przejechaniu ruszeniu i przejechaniu pasa ruchu do przodu i do tyłu, przechodzimy do wykonania zadania numer trzy, czyli ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca awaryjnego. Tutaj błędy, jakie możesz popełnić, to zgaszenie silnika lub cofnięcie pojazdu o więcej, niż 20 centymetrów. Jeżeli któryś z tych błędów popełnisz po raz drugi, uzyskasz wynik negatywny, jednak znowu z możliwością jego kontynuowania w ruchu drogowym.

Nierzadko jest tak, że po wykonaniu zadania jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu należy się przemieścić pojazdem (bliżej lub dalej) do strefy, w której wykonywać będziesz kolejne zadanie – ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca awaryjnego; dlatego też pamiętaj, że poruszając się po terenie Ośrodka Egzaminacyjnego należy także sygnalizować odpowiednio swoje zamiary – używaj kierunkowskazów! Jednak przy tym zadaniu mamy do czynienia z pewnego rodzaju ciekawostką: jeżeli nie zaliczysz tego zadania, popełniając dwa błędy, uzyskasz oczywiście wynik negatywny egzaminu, jednak masz prawo kontynuować egzamin w ruchu drogowym. Wówczas egzaminator winien Ci o tym przypomnieć i objaśnić zasady z tym związane – masz prawo odmówić i nie korzystać, jednak warto się sprawdzić w ruchu drogowym.

Pamiętaj jednak, że jeżeli nawet bezbłędnie i wzorcowo wykonasz wszystkie zadania w ruchu drogowym wyniku egzaminu i tak nic nie zmieni.

 

Ruch drogowy 
Zadania egzaminacyjne

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy i czterowlotowe)
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
c) z sygnalizacją świetlną
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd) jeżeli takowe występują
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6: Wykonanie:
a) jednego z następujących manewrów parkowania:

 

 • prostopadłe, wjazd przodem - wyjazd tyłem
 • skośne, wjazd przodem – wyjazd tyłem
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami

 

b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego, o ile występują i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

  Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym wykonywałeś przebywając w pojeździe „sam na sam”. Teraz, po wykonaniu ostatniego zadania na placu, czyli ruszanie na wzniesieniu, przechodzisz do zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym. W tym momencie do pojazdu wsiada egzaminator. Przed wyjechaniem do miasta pamiętaj o włączeniu świateł mijania. Plac manewrowy (różnie w różnych Ośrodkach) pokonywać można z wyłączonymi światłami, jednak teraz należy je bezwzględnie włączyć.

Polecenia co do kierunku jazdy i wykonywania potencjalnych zadań egzaminator wypowiadać powinien głośno, wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Zdarzyć się jednak może, że któregoś z poleceń nie dosłyszysz lub nie zrozumiesz – nie bój się – i kulturalnie, acz stanowczo, poproś o jego powtórzenie, a zapewne egzaminator to uczyni. Pamiętaj także o tym, że przebieg egzaminu (wcześniej – na placu manewrowym również) jest rejestrowany: obraz jest zapisywany na twardym dysku poprzez kamery rejestrujące to co się dzieje przed i za pojazdem, oraz za pomocą kamery skierowanej na przyrządy wskazujące, a dźwięk poprzez umieszczony w pojeździe mikrofon. Czas trwania egzaminu w ruchu drogowym powinien trwać nie mniej niż 40minut, jednak egzaminator może czas ten skrócić do 25 minut, jeżeli w tym czasie wykonano wszystkie zadania przewidziane ustawą i nie popełniono błędów skutkujących wynikiem negatywnym. Musisz wiedzieć jednak, że egzaminatorzy, mają prawo także tak zaplanować trasę przebiegu egzaminu, że jego czas wyniesie więcej, niż wyżej wspomniany.

 

Ocena egzaminatora

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej, egzaminator zwraca szczególną uwagę ną:
1) Sposób wykonywania manewrów na drodze,
2) Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
3) Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
4) Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
5) Dynamikę i kulturę jazdy,
6) Sposób używania mechanizmów w sterowaniu pojazdem

 

Naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.
1) Kolizja drogowa
2) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3) Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
4) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5) Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez drogę, na która wjeżdża pojazd
6) Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się, w celu umożliwienia jej przejścia
7) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8) Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9) Niezastosowanie się do znaków:

 • stop,
 • zakaz wjazdu,
 • zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • zakaz skręcania w prawo,
 • zakaz skręcania w lewo,
 • nakazu
 • linia podwójna ciągła
 • linia pojedyncza ciągła
 • - powierzchnia wyłączona z ruchu

10) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom
 • podczas zmiany pasa ruchu
 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu,
 • podczas cofania.

11) Naruszenie zakazu zawracania
12) Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h
13) Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14) Naruszenie zakazu wyprzedzania

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15) Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16) Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

 

Negatywny wynik egzaminu uzyska osoba, która popełni jeden z powyższych błędów, skutkujących przerwaniem egzaminu, lub dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; egzamin zostaje oceniony jako negatywny również w sytuacji, gdy osoba zdająca nie panuje w stopniu wystarczającym  nad pojazdem lub dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Po zakończeniu egzaminu, egzaminator informuje o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje uzasadnienie i przyczyny uzyskania oceny negatywnej. Następnie wpisuje wynik egzaminu do listy osób zakwalifikowanych na egzamin i przekazuje osobie zdającej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu – niezależnie od jego wyniku.