Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie
SZYBKI KONTAKT
Kurs na prawo jazdy

Kurs na prawo jazdy - kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg oraz ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi.

 

Kiedy można rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii B ?

Dla kategorii B,  kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat. Wymagana jest wtedy pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

 

 

Co oferujemy naszym kursantom ?

 

 • 30 godzin jazd,
 • 30 godzin wykładów, w dobrze wyposażonej sali wykładowej
 • Materiały szkoleniowe (podstawowe i dodatkowe),
 • Pierwsze jazdy na symulatorze
 • Możliwość opłat w ratach 0%,
 • Dogodne terminy jazd dostosowane do czasu kursanta,
 • Samochody takie jak na egzaminie
 • Plac manewrowy zgodny z wymogami ustawy  (taki jak na egzaminie)
 • Konsultacje z teorii dla osób przygotowujących się do egzaminów,
 • Opieka nad klientem od rozpoczęcia kursu do zdania egzaminu państwowego.
 • Pomoc w załatwieniu spraw papierkowych  ( PKK )
 • Bufet firmowy

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć ?


Najlepiej zgłosić się do naszego biura gdzie na miejscu wszystko wytłumaczymy, ale poniżej przedstawiamy pierwsze/podstawowe kroki.

 

 1. Badania lekarskie (lekarz uprawniony do wystawiania zaświadczeń dla kandydatów na kierowców)
 2. Z badaniami, Dowodem Osobistym (lub paszportem) i zdjęciem należy się zgłosić do Wydziału Komunikacji w miejscu ZAMELDOWANIA (tam składamy wniosek o nadanie numeru PKK)
 3. Z nadanym numerem PKK i Dowodem Osobistym zgłaszamy się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i możemy zapisać się na kurs