Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie
SZYBKI KONTAKT
Egzamin
Podstawą do uzyskania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.